Advanced Nitrox Diver (AEANx)

Je pokročilým kurzem v oblasti hloubkového  potápění .Kvalifikuje  potápěček používání Nitroxu  s obsahem 22%-40% kyslíku směsí pro dno a 50-100% kyslíku pro akcelerovanou dekompresi. Opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů do hloubky 40metrů.

Doporučuje se ,aby kurz IANTD  AEANx  Diver byl školen ve spojení s programem Deep Diver.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD AEANx Diver je certifikace uchazeče AOWD,nebo Deep Diver a certifikace EANx. ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol.

V případě prokázání odpovídajících zkušeností s ponory v rozmezí hloubek 30 - 40m není certifikace Deep Diver vyžadována.

Minimální věková hranice pro kurz IANTD Deep Diver je 15 let se souhlasem opatrovníka, nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Před zahájením  AEANx kurzu musí účastník vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Min. 30 zaznamenaných ponorů.

Obsah kurzu:

Teoretická část kurzu AEANx Diver nás provede sedmi výcvikovými moduly :

-         Úvod do pokročilého potápění s EANx

-         Fyzika plynů

-         Fyziologie EANx potápění

-         Psychická a fyzická zdatnost

-         Výstroj a výzbroj

-         Plánování EANx sestupů s více směsmi

-         Nouzové postupy při nehodách v pokročilém potápění

Užijeme si celkem čtyři ponory s využitím EANx směsí , včetně  směsi EAN50 pro dekompresi.V případě AEANx kurzu v kombinaci s kurzem  Deep Diver nás bude čekat celkem 6  tréninkových ponorů.

IANTD  AEANx kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

 

Výstroj:  

U tohoto kurzu je již žádoucí vlastní výstroj, zejména pak BCD umožňující montáž dvou lahví, včetně uchycení tzv. stage lahve pro dekompresní plyn, dvě automatiky,suchý oblek , ostatní doplňující výstroj rádi bezplatně zapůjčíme.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD AEANx manuál v českém jazyce, dekompresní tabulky IANTD.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Do hlubin se společně podíváme  na českých přehradách,lomech ,nebo na jezerech v Rakousku,např.na Attresee,v Německu na Murner See , či nádherném lomu Borek, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=874

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1190

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=132

Možností je opravdu více než dost.

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD AEANx  opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 42metrů.

Cena kurzu 7.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení některých z doplňků výstroje

-         Plnění potápěčských lahví

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurz AEANx Diver otevírá možnost rozšíření další kvalifikace stupněm Rescue,Normox.Trimix…

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.