Advanced Open Water Diver (AOWD)

Rozšiřuje a prohlubuje nabyté zkušenosti kurzu OWD zejména v oblastech potápění  - podvodní navigace,hloubkové potápění,noční potápění jako části povinné a v další v části modulu si kurzista může vybrat potápění v suchém obleku,potápění v omezené viditelnosti, potápění ve vlnách a v proudech, potápění z lodi,vrakové potápění ,atd.  Absolventi kurzu AOWD jsou připraveni na potápění do hloubek 30metrů.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD AOWD je certifikace OWD ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol.

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD AOWD kurzu je 10 let.Úspěšnému mladému absolventu kurzu je udělena certifikace Junior AOWD. Junior AOWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby a do maximální hloubky 21m

Standardní věková hranice pro kurz IANTD AOWD je 15 let se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Před zahájením kurzu musí účastník AOWD kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Obsah kurzu:

Teoretickou částí kurzu AOWD se budeme zaobírat třemi povinnými moduly (podvodní navigace,noční potápění, hloubkové potápění) ,tak všemi moduly nepovinnými (potápění z lodi, potápění ve vlnách a proudech, potápění v suchém obleku, potápění v omezené viditelnosti).

Trénovat a potápět se budeme po 4 ponory na otevřené vodě – noční ponor,navigační ponor,hloubkový ponor , modul čtvrtého ponoru si zvolí sám uchazeč dle doporučení instruktora. Naučíme se používat dekompresní bójku.  

IANTD  AOWD kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

Každému z účastníků IANTD AOWD kurzu na požádání rádi zapůjčíme potřebnou výstroj bezplatně, vyjma neoprenových bot z hygienických důvodů, masky a ploutví,u kterých se již předpokládá, že každý student již od licence OWD vlastní. Velmi doporučujeme pořídit si na kurz IANTD AOWD již osobní výstroj ,zejména pak suchý oblek.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD AOWD manuál v českém jazyce.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Otevřenou vodu vybereme z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada, lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku,apod.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Do hlubin se společně podíváme na jezerech v Rakousku,např.na Attresee,v Německu na Murner See , lom Borek, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=874

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1190

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=132

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD AOWD  opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 30metrů.

Cena kurzu 7.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurz AOWD je možné rozšířit o Nitrox Diver, Deep Diver, Rescue Diver.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.