Advanced Recreational Trimix Diver

Je dalším pokročilým kurzem v oblasti hloubkového potápění. Kvalifikuje potápěče k používání směsí s minimálním obsahem 21% kyslíku a příměsí hélia pro dno a směsí 50-100% kyslíku pro akcelerovanou dekompresi. Opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů do hloubky 45metrů.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver je certifikace AEANx Diver ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol,nebo Deep Diver za podmínky spojení kurzu s AEANx.

Minimální věková hranice pro kurz IANTD Deep Diver je 15 let se souhlasem rodiče nebo zákonného zásupce, nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zásupce.

Před zahájením kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver musí účastník vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Min. 30 zaznamenaných ponorů.

Obsah kurzu:

Teoretická část kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver nás seznámí s používáním dýchacích směsí s minimálním obsahem kyslíku 21% a příměsí hélia pro dno a dýchacích směsí s obsahem kyslíku 50-100% pro dekompresi.Dále se budeme zabývat plánováním ponorů s nitroxem a trimixem,řešení krizových situací a konfigurací výstroje pro potápění s nitroxem a trimixem.

Užijeme si celkem čtyři ponory s využitím směsi 21% O2 +hélia ,včetně  směsi EAN50-100%kyslíku  pro dekompresi.V případě, že kurz IANTD Adv.Rec.TMX Diver budeme vyučovat v kombinaci s kurzem AEANx , nás bude čekat celkem 6  tréninkových ponorů.

IANTD kurz Adv.Rec.TMX Diver ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

U tohoto kurzu je již žádoucí vlastní výstroj,zejména pak BCD umožňující montáž dvou lahví,včetně uchycení tzv. stage lahve pro dekompresní plyn, dvě automatiky,suchý oblek , ostatní doplňující výstroj rádi bezplatně zapůjčíme.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží  Adv.Rec.TMX Diver manuál v českém jazyce,dekompresní tabulky IANTD.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Do hlubin se společně podíváme  na českých přehradách,lomech ,nebo na jezerech v Rakousku,např.na Attresee,v Německu na Murner See , či nádherném lomu Borek, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=874

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1190

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=132

Možností je opravdu více než dost.

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Adv.Rec.TMX Diver opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 51metrů.

Cena kurzu  7.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení některých z doplňků výstroje

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje

-         Vstup na některé lokality, dopravu na místo výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

-         Náklady na plnění požadovaných směsí , včetně plynů instruktora (instruktor na přístroji CCR)

Kurz Adv.Rec.TMX Diver  otevírá možnost rozšíření další kvalifikace stupněm například pro certifikaci Normox.Trimix Diver.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.