Kurz: Divemaster

Posunuje znalosti a dovednosti v potápění na profesionální úroveň.Absolventi kurzu IANTD Divemaster se stávají kvalifikovanými asistenty při výcviku potápěčů, stávají se kvalifikovanými potápěčskými průvodci na potápěčských základnách.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Divemaster je certifikace OWD, AOWD, EANx + Rescue Diver (RD - lze dělat souběžně s DM), možný ekvivalent jiných potápěčských škol.

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD Divemaster kurzu je 18 let.

Před zahájením kurzu musí účastník Divemaster kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Min. 60 zaznamenaných ponorů.

Obsah kurzu:

V teoretické části kurzu se uchazeč seznámí s IANTD výcvikovými standardy a procedurami, s pedagogickým  minimem Divemastera, s organizací a  prací se skupinou potápěčů ,zopakujeme si teoreticky i v praxi všechna témata obsažená  v IANTD manuálech od OWD až po Rescue Diver. 

IANTD  Divemaster kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

U kurzu Divemaster se již předpokládá ,že uchazeč bude vlastnit kompletní potápěčskou výstroj. V případě potřeby zapůjčení jakékoliv z částí výstroje, velice rádi bezplatně pomůžeme.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD Divemaster manuál v českém jazyce ,  včetně dalších materiálů v CZ.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Cvičit na uzavřené vodě (bazénová část) budeme se skupinami potápěčů v bazénu na Slovanech.

Otevřenou vodu vybereme společně z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada, lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku,atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Divemaster .

 Cena kurzu 17.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení  výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Vstupy na bazén

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

 

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.