Ice Diver

Kurz potápění pod ledem rozšiřuje znalosti a dovednosti pokročilého potápěče.

Potápění pod ledem připraví pro každého potápěče nevšední okamžiky a zážitky okolního prostředí,a to většinou za vynikající viditelnosti.

Vstupní předpoklady:

Standardní věková hranice pro kurz IANTD Ice Diver je 16 let se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Podmínkou účasti na výcviku je min.kvalifikace IANTD AOWD a IANTD Dry Suit Diver,nebo ekvivalentní kvalifikační stupně jiné potápěčské školy.

Před zahájením kurzu musí účastník Ice Diver kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Vlastnit suchý oblek a být držitelem kvalifikace Dry Suit Diver.

Min. 25 zalogovaných ponorů, z toho min 10 musí být ve vodě s teplotou pod 10°C

Obsah kurzu:

Během teoretické části kurzu se v postupně seznámíme s programem:

-         Úvod do potápění pod ledem.

-         Prostředí se stropem nad hlavou (overhead environment).

-         Výstroj pro potápění v uzavřených prostorech (konfigurace výstroje).

-         Tělesná termoregulace ,podchlazení organismu,prevence a ochrana

-         Plánování spotřeby dýchacího média v uzavřených prostorech (gas management).

-         Plánování ponorů pod led.

-         Psychologické aspekty,stres,krizové situace a jejich řešení.

IANTD  OWD kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

U tohoto kurzu je důležité být vlastníkem suchého obleku. Pro absolvování kurzu Ice Diver je žádoucí vlastní výstroj, zejména pak BCD umožňující montáž dvou lahví, dvě automatiky-není ale podmínkou, rádi se zapůjčením potřebné výstroje bezplatně pomůžeme.

 

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD Ice Diver manuál v českém jazyce.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Na otevřené vodě se budeme pod ledem potápět v lomu Starý Klíčov u Domažlic.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Ice Diver.

Cena kurzu  5.500,- CZK  zahrnuje:

-         Možnost bezplatně zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.