Nitrox Diver (EANx)

nabízí certifikovanému potápěči (od stupně certifikace IANTD OWD ,nebo ekvivalentní certifikace jiné potápěčské školy) rozšíření teoretických znalostí a praktických dovedností o potápění s Nitroxovými směsi (EANx-Enriched Air Nitrox) pro celkově bezpečnější potápění. Po absolvování kurzu si budete moci zvolit optimální směs pro každý ponor s obsahem kyslíku 22%-40%.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Nitrox je certifikace OWD ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol.

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD Nitrox kurzu je 12 let. Úspěšnému mladému absolventu kurzu je udělena certifikace Junior Nitrox Diver. Junior Nitrox Diver se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby.

Standardní věková hranice pro kurz IANTD Nitrox kurzu je 15 let se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce, nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Před zahájením kurzu musí účastník Nitrox kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Obsah kurzu:

Teoretickou částí kurzu Nitrox Diver se budeme zaobírat celkem pěti moduly :

-         Úvod do potápění s Nitroxem

-         Fyziologické aspekty kyslíku

-         Fyzika potápění s EANx

-         Tabulky pro ponory s EANx

-         Použití a manipulace s kyslíkem

V praktické části kurzu společně naplánujeme a zrealizujeme  ponor na otevřené vodě za použití EANx směsi..

IANTD Nitrox kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  Každému z účastníků IANTD EANx kurzu na požádání rádi zapůjčíme potřebnou výstroj bezplatně (vyjma neoprenových bot a to z hygienických důvodů).

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD Nitrox manuál v českém jazyce a IANTD tabulky pro potápění s EAN26 – EAN40 .

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Otevřenou vodu vybereme z lokalit: Hracholuská přehrada, lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku,apod.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Nebo také  Rakousko,např.na Attresee, Německo lom  Murner See , lom Borek, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=874

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1190

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=132

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Nitrox Diver opravňující  Vás využívat k potápění EANx směsi s obsahem kyslíku 22%-40%.

Cena kurzu 4.400,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Studijní materiály v CZ

-         Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

 

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurz IANTD Nitrox Diver je možné rozšířit o kvalifikaci AOWD.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.