Open Water Diver (OWD)

 Kurz: Open Water Diver (OWD)

je prvním krokem do světa přístrojového potápění.

Naším úkolem bude připravit vás na návštěvy Neptunovy říše tak , aby jste si její  krásy mohli s každým zanořením maximálně užívat a bezpečně se vždy vrátili zpět.

Vstupní předpoklady:

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD OWD kurzu je 10 let.Úspěšnému mladému absolventu kurzu je udělena certifikace Junior OWD. Junior OWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby do maximální hlouky 12metrů.

Standardní věková hranice pro kurz IANTD OWD je 15 let se rodiče nebo zákonného zástupce, nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Před zahájením kurzu musí účastník OWD kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Obsah kurzu:

Během teoretické části kurzu se v postupně seznámíme s potápěčskou výstrojí, s fyzikou pro potápěče , fyziologií potápěče, naučíme se jakým způsobem  předcházet  a  nejsnadněji řešit  případné  krizové  situace a v poslední části teoretického modulu se již zaměříme na samotnou potápěčskou praxi.

Praktická část je rozdělena na výcvik na uzavřené vodě,tzn. v bazénu a na otevřené vodě (lomy,jezera,přehrady,apod.). Na bazénu se budeme výcviku věnovat min.5hodin a následně na otevřené vodě v kontrolovatelných podmínkách nás společně čekají 4ponory.

IANTD  OWD kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

Každý z účastníků IANTD OWD kurzu si obstará vlastní neoprenové boty (z hygienických důvodů), doporučujeme také pořídit si osobní masku a ploutve. Ostatní potřebnou výstroj bezplatně velmi rádi zapůjčíme (kompenzátor vztlaku, dýchací automatiku, manometr, neoprenový oblek a rukavice ,tlakovou lahev bezplatně plněnou po celý průběh kurzu, řezací nástroj, opasek se závažím, atd.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD OWD manuál v českém jazyce,IANTD dekompresní tabulky a IANTD deník ponorů.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Cvičit na uzavřené vodě (bazénová část) budeme v bazénu na Slovanech.

Otevřenou vodu vybereme z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada,lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD OWD  opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 18metrů.

Cena kurzu 8.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Vstupy na bazén , pronájem pavecké dráhy

-         Studijní materiály v CZ ,IANTD tabulky pro potápění se vzduchem, deník ponorů (tzv.Logbook)

-         Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurz OWD je možné zároveň rozšířit o licenci Nitrox Diver

V případě absolvování kurzu OWD rozšířený zároveň o kurz Nitrox Diver (Open Water Nitrox Diver) ,bude celková cena kurzu zvýhodněna dle balíčku kurzů, tj. na 11.900,-CZK .

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.