Kurz: Rescue Diver

Prohlubuje teoretické znalosti a praktické dovednosti potápěčů v oblasti předcházení a řešení krizových situací při potápění.Jedná se zároveň o důležitý krok ve vývoji potápěče ve zvyšování bezpečnosti a sebejistoty.Je také důležitým předpokladem pro následný profesionální IANTD výcvik a zvyšování další potápěčské kvalifikace pro kurzy  Divemaster , Instruktor.

 

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Rescue je certifikace AOWD ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol.

Účastník musí být držitelem kvalifikace Oxygen Provider ,nebo Medic First Aid (lze uskutečnit v rámci kurzu Rescue Diver - například prostřednictvím ČČK) .

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD Rescue kurzu je 15 se souhlasem rodiče nebo zákonného zástupce nebo 18 let bez souhlasu rodiče nebo zákonného zástupce.

Minimálně 10 zalogovaných ponorů.

Před zahájením Rescue kurzu musí účastník vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Obsah kurzu:

Kurz Rescue se programově zaměřuje jak v teoretické , tak praktické části na oblasti:

-         Pomoc ve vodě,vyčerpaný potápěč

-         Pomoc potápěči v panice

-         Řešení nejčastějších problémů pod vodou

-         Opatření při ztrátě potápěče

-         Záchrana potápěče v bezvědomí

-         Potápěč v bezvědomí na hladině

-         Ošetření potápěče v bezvědomí

-         První pomoc při potápěčských nehodách

-         Nácvik pomoci z pevniny

-         Výstupy z vody s obětí nehody

-         Simulace potápěčských nehod

Praktický výcvik kurzu IANTD Rescue bude probíhat na volné vodě 4 ponory.

IANTD  Rescue kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

Každému z účastníků IANTD Rescue kurzu na požádání rádi zapůjčíme potřebnou výstroj bezplatně, vyjma neoprenových bot z hygienických důvodů, masky a ploutví, u kterých se již předpokládá, že každý student vlastní.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD Rescue manuál v českém jazyce a další materiály v CZ.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Otevřenou vodu vybereme z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada,apod.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Rescue Diver.  

 Cena kurzu 7.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurz Rescue je dále možné rozšířit o kvalifikaci Divemaster.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602 148 026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.