Advanced Recreational Trimix Diver

Je dalším pokročilým kurzem v oblasti hloubkového potápění. Kvalifikuje potápěče k používání směsí s minimálním obsahem 21% kyslíku a příměsí hélia pro dno a směsí 50-100% kyslíku pro akcelerovanou dekompresi. Opravňuje potápěče k provádění dekompresních ponorů do hloubky 51metrů s maximální délkou dekomprese 15minut.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver je certifikace AEANx Diver ,nebo její ekvivalent jiných potápěčských škol,nebo Deep Diver za podmínky spojení kurzu s AEANx.

Minimální věková hranice pro kurz IANTD Deep Diver je 15 let se souhlasem opatrovníka, nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Před zahájením kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver musí účastník vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Min. 40 zaznamenaných ponorů , z toho minimálně zaznamenaných 5 ponorů v rozmezí hloubek 30-39metrů.

Obsah kurzu:

Teoretická část kurzu IANTD Adv.Rec.TMX Diver nás seznámí s používáním dýchacích směsí s minimálním obsahem kyslíku 21% a příměsí hélia pro dno a dýchacích směsí s obsahem kyslíku 50-100% pro dekompresi.Dále se budeme zabývat plánováním ponorů s nitroxem a trimixem,řešení krizových situací a konfigurací výstroje pro potápění s nitroxem a trimixem.

Užijeme si celkem čtyři ponory s využitím směsi 21% O2 +hélia ,včetně  směsi EAN50-100%kyslíku  pro dekompresi.V případě, že kurz IANTD Adv.Rec.TMX Diver budeme vyučovat v kombinaci s kurzem AEANx , nás bude čekat celkem 6  tréninkových ponorů.

IANTD kurz Adv.Rec.TMX Diver ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

U tohoto kurzu je již žádoucí vlastní výstroj,zejména pak BCD umožňující montáž dvou lahví,včetně uchycení tzv. stage lahve pro dekompresní plyn, dvě automatiky,suchý oblek , ostatní doplňující výstroj rádi bezplatně zapůjčíme.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží  Adv.Rec.TMX Diver manuál v českém jazyce,dekompresní tabulky IANTD.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Do hlubin se společně podíváme  na českých přehradách,lomech ,nebo na jezerech v Rakousku,např.na Attresee,v Německu na Murner See , či nádherném lomu Borek, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=874

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1190

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=132

Možností je opravdu více než dost.

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Adv.Rec.TMX Diver opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 51metrů.

Cena kurzu  7.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení některých z doplňků výstroje

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje

-         Vstup na některé lokality, dopravu na místo výcviku, náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

-         Náklady na plnění požadovaných směsí , včetně plynů instruktora (instruktor na přístroji CCR)

-         Kurzisté i absolventi kurzu získají slevu 7% na nákup potápěčských potřeb a 15% slevu na nákup ABC .

Kurz Adv.Rec.TMX Diver  otevírá možnost rozšíření další kvalifikace stupněm například pro certifikaci Normox.Trimix Diver.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602148026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.