Kurz: Divemaster

Posunuje znalosti a dovednosti v potápění na profesionální úroveň.Absolventi kurzu IANTD Divemaster se stávají kvalifikovanými asistenty při výcviku potápěčů, stávají se kvalifikovanými potápěčskými průvodci na potápěčských základnách.

Vstupní předpoklady:

Vstupním předpokladem pro absolvování kurzu IANTD Divemaster je certifikace Advanced EANx Diver ,Advanced Recreational TMX Diver, nebo Rescue Diver  (možný ekvivalent jiných potápěčských škol).

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD Divemaster kurzu je 18 let.

Před zahájením kurzu musí účastník Divemaster kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Min. 65 zaznamenaných ponorů po ukončení kurzu IANTD OWD.

Obsah kurzu:

V teoretické části kurzu se uchazeč seznámí s IANTD výcvikovými standardy a procedurami, s pedagogickým  minimem Divemastera, s organizací a  prací se skupinou potápěčů ,zopakujeme si teoreticky i v praxi všechna témata obsažená  v IANTD manuálech pod OWD až po AEANx Diver , atd.

IANTD  Divemaster kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

U kurzu Divemaster se již předpokládá ,že uchazeč bude vlastnit kompletní potápěčskou výstroj. V případě potřeby zapůjčení jakékoliv z částí výstroje, velice rádi bezplatně pomůžeme.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD Divemaster manuál v českém jazyce ,  včetně dalších materiálů v CZ.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Cvičit na uzavřené vodě (bazénová část) budeme se skupinami potápěčů v bazénu na Slovanech.

Otevřenou vodu vybereme společně z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada, lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku,atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD Divemaster .

 Cena kurzu 16.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení  výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Vstupy na bazén

-         Studijní materiály v CZ

-          Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

 

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

Kurzisté i absolventi kurzu získají slevu 7% na nákup potápěčských potřeb a 15% na nákup ABC.

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602148026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.