Open Water Diver (OWD)

 Kurz: Open Water Diver (OWD)

je prvním krokem do světa přístrojového potápění.

Naším úkolem bude připravit vás na návštěvy Neptunovy říše tak , aby jste si její  krásy mohli s každým zanořením maximálně užívat a bezpečně se vždy vrátili zpět.

Vstupní předpoklady:

Minimální věková hranice pro absolvování IANTD OWD kurzu je 12 let.Úspěšnému mladému absolventu kurzu je udělena certifikace Junior OWD. Junior OWD se smí potápět pouze v doprovodu dospělé osoby.

Standardní věková hranice pro kurz IANTD OWD je 15 let se souhlasem opatrovníka, nebo 18 let bez souhlasu opatrovníka.

Před zahájením kurzu musí účastník OWD kurzu vyplnit a podepsat lékařský dotazník a IANTD dotazník o vzdání se práva na úhradu případné újmy na zdraví.

1x  průkazová fotografie (může být i naskenovaná).

Obsah kurzu:

Během teoretické části kurzu se v postupně seznámíme s potápěčskou výstrojí, s fyzikou pro potápěče , fyziologií potápěče, naučíme se jakým způsobem  předcházet  a  nejsnadněji řešit  případné  krizové  situace a v poslední části teoretického modulu se již zaměříme na samotnou potápěčskou praxi.

Praktická část je rozdělena na výcvik na uzavřené vodě,tzn. v bazénu a na otevřené vodě (lomy,jezera,přehrady,apod.). Na bazénu se budeme výcviku věnovat min.5hodin a následně na otevřené vodě v kontrolovatelných podmínkách nás společně čekají 4ponory.

IANTD  OWD kurz ukončíme složením závěrečné písemné zkoušky.

Výstroj:  

Každý z účastníků IANTD OWD kurzu si obstará vlastní neoprenové boty (z hygienických důvodů), doporučujeme také pořídit si osobní masku a ploutve. Ostatní potřebnou výstroj bezplatně velmi rádi zapůjčíme (kompenzátor vztlaku, dýchací automatiku, manometr, neoprenový oblek a rukavice ,tlakovou lahev bezplatně plněnou po celý průběh kurzu, řezací nástroj, opasek se závažím, atd.

Výukové materiály:

Každý účastník obdrží tištěný IANTD OWD manuál v českém jazyce,IANTD dekompresní tabulky a IANTD deník ponorů.

 

Místo konání výcviku:

Teoretická část bude probíhat v kanceláři-učebně v Plzni na Koterovské ul.

Cvičit na uzavřené vodě (bazénová část) budeme v bazénu na Slovanech.

Otevřenou vodu vybereme z lokalit: lom Starý Klíčov u Domažlic, lom Okrouhlé Hradiště u Konstantinových Lázní, Hracholuská přehrada,lom Bořená Hora u Štětkovic na Příbramsku, atd.

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=196

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=1097

http://stranypotapecske.cz/lokality/lokaldet.asp?lok=171

http://potya.cz/#lom

Osvědčení:

Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte celosvětově platnou potápěčskou licenci IANTD OWD  opravňující  Vás k potápění do max. hloubky 18metrů.

Cena kurzu 8.900,- CZK  zahrnuje:

-         Bezplatné zapůjčení výstroje (viz bod „Výstroj“)

-         Plnění potápěčských lahví

-         Vstupy na bazén , pronájem pavecké dráhy

-         Studijní materiály v CZ ,IANTD tabulky pro potápění se vzduchem, deník ponorů (tzv.Logbook)

-         Práce instruktora

-         Certifikační poplatek pro vydání licence

Cena nezahrnuje:

-         Vstup na některé lokality,dopravu na místo výcviku,náklady spojené s pobytem v místě výcviku, případné ubytování.

-Kurzisté a absolventi kurzů IANTD potápěčské školy GoDive získají slevu 7% na nákup potápěčských potřeb a 15% na nákup ABCD (tzn.maska, ploutve, šnorchl, neoprenové boty) na prodejně potápěčských  potřeb Slovanská 23 v Plzni.

-Kurzisté a absolventi kurzů IANTD potápěčské školy GoDive získají slevu 10% na nákup veškerých potápěčských potřeb na prodejně potápěčských potřeb Malická 4 v Plzni.

Kurz OWD je možné zároveň rozšířit o licenci Nitrox Diver

V případě absolvování kurzu OWD rozšířený zároveň o kurz Nitrox Diver (Open Water Nitrox Diver) ,bude celková cena kurzu zvýhodněna dle balíčku kurzů, tj. na 11.900,-CZK .

Kontaktujte nás

Škola potápění GoDive

Koterovská 172

326 00 Plzeň

Tel. +420 602148026

Email: info@godive.cz

Bankovní účet: 282610674/0300 ČSOB

Sdílejte s námi

.

.